Sık Sorulan Sorular

Marine Survey FAQ
Tekne sörveyine ihtiyacım var mı? Tekne sörveyi nedir? Tekne sörveyi neleri içerir? Bir tekne sörveyörü neleri kontrol eder?

Tekne sörveyleri hakkında bilmek istedikleriniz...

Bir tekne satın almadan önce yanlış olan her şeyi öğrenmek hakkınız. Tekne ile ilgili sorunlar varsa, bunların ne olduğunu ve bu sorunları gidermenin maliyetinin ne kadar olacağını bilmek istersiniz. Bu bilgiler sayesinde , satın alma işlemine devam edip etmeyeceğinize, pazarlık edip etmeyeceğinize karar verebilirsiniz. İyi yazılmış ve kapsamlı bir sörvey raporu, istediğiniz tekneyi doğru fiyata satın almanıza yardımcı olacaktır.
Bu doğru olabilir. Ancak teknelerdeki sorunların 12%'sinin bakım eksikliği sonucu olduğunu biliyor muydunuz? Ayrıca başlangıç aşamasındaki tekne problemleri genelde çıplak gözle farkedilebilen sorunlar değildir. Tekne bakımlarının düzenli olarak yapılıp yapılmadığını öğrenmek için 'gizli köşelere' nasıl bakılacağını biliyor musunuz? Tekneyi incelemek için tuttuğunuz sörveyör doğru yerleri incelemek için gerekli bilgi ve uzmanlığa sahiptir.
Nitelikli bir sörveyör aramaya başlamak için asla erken değildir. Uygun altyapıya, niteliklere ve akreditasyona sahip bir sörveyör bulmak önemlidir. Amerikan Tekne ve Yat Konseyi (ABYC) gibi uluslarası akreditasyonları göz önünde bulundurmanızı oneririz

Ayrıca rahat iletişim kurabileceğiniz bir sörveyör bulmak da önemlidir. Tekne sörveyörünüz ile ne kadar kolay iletişim içinde olursanız, sörveyden o kadar çok verim alırsınız.

Satın alma sürecine içerisindeki tüm taraflar arasında, tekne sörveyörünüz doğrudan sizin için çalışan ve tekneniz hakkında objektif bilgi sağlayan yegane kişidir.
Blue Matter olarak kesinlikle ve kesinlikle sadece müsterimiz için çalışırız. Birçok broker ve acente alıcılara sörveyör bulmalarına yardımcı olmak için bir liste sunar. Ancak sörveyör bir tekneyi incelerken, tamamen önyargısızdır. Sörvey raporunda bildirilen durum ve bulgular her zaman gerçeklere dayalıdır ve uygun kanıtlarla desteklenmektedir. Müşteri olarak alımınızla ilgili bilgi toplamak üzere bizden hizmet aldığınız zaman toplanan bilgiler sadece size ait olur. Bu bilgiler sadece ve sadece sizinle paylaşılır. Sizin yazılı onayınız olmadıkça veya bulgular başkaları için hayati tehlike ve/veya bir acil durum oluşturmadığı sürece üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.
Evet, elbette. Öncelikle teknenin kapalı bölümlerine ulaşmak veya açmak üzere izin almak için tekneye aşina birine ihtiyacımız olur. Alıcı olarak özellikle incelenmesini istediğiniz alanları bize belirtmeniz de yararlı olacaktır. Ayrıca, sörveyde bulunmak sizin için gelecekteki teknenizi köşe bucak tanımak için mükemmel bir fırsattır.
Yapısal durum, mekanik sistemler, elektrik sistemleri, yakıt sistemleri ve su sistemleri dahil olmak üzere tüm ana sistemleri değerlendiriyoruz. Sörvey, sözkonusu unsurların erişilebilirliği sınırlıdır, ancak tüm sistemlere ve bileşenlere erişebilmek ve durumunu belirleyebilmek için her türlü çabayı gösteririz.
Tekne sörveyleri tipik olarak bir teknenin yapısını, makinelerini ve ekipmanlarını (seyir, güvenlik, telsiz vb.) ve genel durumunu kapsar. Ayrıca, teknede kullanılan malzemelerin kalitesi durumlarını da içerir.
Doğru tekne sörveyörü, banka ve sigorta şirketlerinin minimum isteklerinden daha fazlasını verebilir.

Blue Matter'dan alacağınız sörvey raporu ayrıntılı olacak ve dijital görüntüleri ve / veya diğer destekleyici kanıtları da içerecektir. incelemelerimizde ölçek olarak Amerikan Tekne ve Yat Konseyi (ABYC) tarafından belirlenen standartlarıkullanıyoruz. Ayrıca sigorta ve bankaların zorunlu istediği bilgileri de kapsıyoruz.

Raporlarımızdaki bulgular, tekne sahibi / alıcı için önemli olabilecek daha büyük ve küçük sorunların bir listesini sunarken, teknedeki sorunları göstermek için üç kategoriye ayrılmıştır.

Önemli Problemler / Eksiklikler: Acil müdahale gerektiren, denize elverişlilik, güvenlik, acil onarım veya yasal düzenleme ihlalleri ile ilgili konular.

Küçük Problemler: Henüz acil değil ama ele alınmazsa acil olabilecek konular. Düzenli bakım ve kabul görmüş denizcilik uuygulamaları ile ilgili ve teknenin uzun vadede değerini koruyan unsurlar. Bu başlıkta belirtilenler bir sonraki Bu öneriler bir sonraki tamirde veya karaya çekme sırasında yapılabilir.

Öneriler: Bunlar genellikle mümkün olduğunca ele alınması gereken normal bakım öğeleridir. Örnekler: Hatch neya lumbozlardan küçük sızıntılar, Değiştirilmesi gereken tutyalar, Gevşek motor kayışları, kozmetik sorunları, Servis ihtiyacı olan vinçler

Rapor, Teknenin durumu, yaklaşık piyasa değeri ve daha yeni teknelerde, geminin tahmini ikame maliyeti gibi bir değerlemeyle sonuçlanır.

Sörvey teknenin erişilebilir alanları ve zaman kısıtlamaları ile sınırlıdır. Sabit panellerin, yapıştırılmış halıların, kilitli bölmelerin veya benzeri alanların arkasındaki erişilemeyen alanlar genellikle denetlenemez.
Mümkünse her zaman sörveylerin hem denizde hem de karada yapılmasını öneriyoruz. Karada yapılan sörveyler teknenin gövdesinin, pervane şaft ve kovanlarının durumlarının incelenmesine olanak sağlar. Sörveyi sigorta veya periyodik sörvey amacıyla yaptırıyorsanız, yıllık karaya çekme esnasında planlayabilirsiniz.
Bir sörvey, teknenin ve sistemlerinin büyüklüğüne ve karmaşıklığına bağlı olarak birkaç saatten tam güne kadar sürebilir. Sörvey için tüm bir günü, planlamak doğru olacaktır. Gereken süre, teknenin büyüklüğü ve yaşına göre değişebileceği gibi teknenin mevcut durumu da önemli bir faktörüdür. Deneme seyirleri genellikle 30-60 dakika sürer.
Satın Alma Öncesi Durum & Değerleme- veya Sigorta Sörveyleri sırasında, tekne baştan ayağa, yukarıdan aşağıya, öne ve arkaya ve içeriden dışarıya doğru incelenir. Tüm bulgular daha sonra sörvey raporunda sunulur.

- Dış gövde - Borda ve ıslak yüzey
- İç gövde ve yapısal bölümler (Perdeler, kemereler, kirişler, vb.)
- Ana güverte, üst bina, üst Güverte ve Flybridge
- Navigasyon ve iletişim ekipmanları
- Güvenlik ve yangın söndürme ekipmanları
- Demirleme ve bağlama ekipmanları
- Bot, dıştan takma motorlar, su sporları vb. Gibi diğer ekipmanlar
- DC ve AC elektrik sistemi
- Sintine pompalama sistemi
- Tuzlu su, Tatlı su ve atık su sistemleri
- Yakıt sistemi, makine dairesi, ana motor (lar) ve şanzıman(lar)
- Dümen donanımı, pervane ve şaftlar / sail drive'lar / Kuyruklu makineler
- Stabilizatör sistemi, manevra pervaneleri (thruster'lar) ve trim donanımı
- Yakıt, hidrolik ve klima sistemleri
- Sabit ve hareketli arma ve yelkenler (özel arma sörveyi kapsamı dışında arma sadece güverte seviyesinden denetlenir)
- LPG veya diğer mutfak yakıt sistemi
- Eğlence sistemi
- Kabin içi ve kozmetik durum
Tekne sörveyi, teknenizin durumunu ve denize elverişliliğini belirlemek için yapılan ayrıntılı bir incelemedir. Durum ve değer araştırması, tekne sörveyinin bir parçasıdır ve sigorta şirketilerinin olası bir hasara yol açabilecek sorunları önceden belirlemesine yardımcı olur.
Çevresel koşullar bir tekne sörveyinin kalitesini belirler. Sörvey kalitesi ancak yürütüldüğü koşullar kadar iyi olabilir. Teknede gereğinden fazla sayıda insan bulunması, teknenin müsait olduğu süre, kötü hava koşulları veya diğer birçok olumsuz durum sörveyörün çalışmasını zorlaştıracak hatta engel olabilecek unsurlardır. Sörvey çalışmaları belirli bir sıralama ve düzen içinde yürütülmelidir.

Örneğin sörveyör motorların önceden çalıştırıldığı ve yüksek sıcaklıkta olan bir makine dairesinde çalışamaz.
Bu nedenle, sörveyörün motorlar çalıştırılmadan önce teknede en az 2 saate ihtiyacı olacaktır.

Gövde sörveyleri, motor sörveyleri ile birlikte başarıyla gerçekleştirilebilir. Sıklıkla kıyı elektriğinin olmadığı durumlarla karşılaşmaktayız. Bu gibi durumlarda yapabileceğimiz en iyi şey klima ve diğer A/C sistemlerini jeneratör gücünde test etmektir.
Maalesef çok sayıda teknede sörvey hazırlığını hiç yapılmadığını veya eksik yapıldığını görüyuoruz. Tekneyı mümkün olan en iyi şekilde sunmak satıcının için önemli bir avantajdır. Bir tekneyi sörveye hazır hale getirmek için yapılacak hazırlık çok fazla zaman almaz ve doğru sörvey sonucu almak için çok önemlidir. Sörvey raporunda “Tekne dağınık ve düzensiz bulundu” veya “Sintineler aşırı kirli ve artıkla dolu bulundu"” gibi ibareler yer alması, alıcı için negatif etkenler oluşturur.

Sörvey öncesi tekne sahiplerine gönderdiğimiz hazırlık önerileri:

Tekne sahibi, kaptan veya çarkçı sörveyde bulunmalı
Tekne, kıyı elektriğine bağlı, akü şarj cihazları çalışır durumda
Sörvey öncesi önce motorlar ve jeneratörler çalıştırılmamalı
Klima açık veya lomboz ve hatchler açık. Güverte gölgelik tenteleri yerinde
Tüm iç ve dış ışıklar açık
Banyolar da dahil olmak üzere tekne içerisindeki tüm gereksiz malzeme çıkartılmalı ve dağınıklık (varsa) giderilmeli

Dökümanlar:
Tekne Kayıt Evrakları
Mürettebat sertifikaları
İnşa sertifikası
Kullanım kılavuzu
Sigorta belgeleri
Envanter
Son dönemde yapışmış onarımlar ve ilavelerle ilgili faturalar

Tekne sistemleri:
Her ekıpman çalışır durumda veya “Çalışmıyor/Kullanılmıyor” olarak işaretlenmiş
Aküler tamamen şarj edilmiş
Yakıt, makine yağı ve soğutma suyu seviyeleri fan kayışları önceden kontrol edilmiş
Sörvey öncesi hiç bir makine çalıştırılmamalı

Güvenlik Donanımı:
Kolay bulunabilir, erişilebilir durumda
Güverte bulunan ekipmanın koruyucu kılıf ve tenteleri açılmış durumda
Depolanan ekipman tek bir yerde ve düzenli bir durumda
Tüm yangın söndürücüler sıralanmış

Yelkenler:
Marka, malzeme ve yapım yılını gösteren yelken envanteri
Tekne üzerindeki yelkenler deneme seyri esnasında basılır ve kontrol edilir
Yedek yelkenler iskelede veya güvertede kontrol edilir

Bot ve motoru:
Bot şişirilmiş ve yakıt ikmali yapılmış durumda
Kolayca denize indirilebilir durumda

Yapılacaklar ve Yapılmayacaklar
Deneme seyri öncesi hız müşirinin monte edildiğinden emin olun
Sörveyden kısa süre önce motorları ve jeneratörleri çalıştırmayın (En az 2 saat)
Makine dairesi de dahil olmak üzere, tekne içini serin tutmaya çalışın
Sörvey günü teknede çocuklar ve diğer gerekli olmayan kişiler bulunmamalı
Bolca içme suyu bulundurun
Bir tekne veya yat satın alma sürecinin karmaşık olduğunu anlıyoruz ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için olabildiğince esnek devranmaya çalışıyoruz. Ancak, müşterimizin de bir sörvey tarih ve saatini taahhüt ettiğimizde, söz konusu tarih ve saat için diğer talepleri geri çevirdiğimizi anlaması gerekir. Sörveyin planlandığı gün ve zaman içinde yapılabilmesi için lütfen şunlardan emin olun:

Marina karaya çekme işlemini planlandığı şekilde yapabilecek mi?
Tekneye girişe izin vermek için tekne sahibi veya temsilcisi (broker) orada bulunacak mı?
Deneme seyri için tekneyi kullanacak kalifiye bir kişi mevcut mu?
Teknenin yakıt ikmali yapılmis ve tekne denize elverişli durumda mı?
Kıyı elektriği mevcut mu?
Satışla ilgilenen bir yat komisyoncusu veya satıcısı varsa, düzenlemeleri yapmanıza yardımcı olacaktır. Özel bir satışsa, alıcı veya satıcı düzenlemeleri aralarında anlaşarak yapar.
Yazılı raporun elinize ulaşması genelde 2 ila 4 sürmektedir. Raporu takiben sörvey sonuçlarını yorumlamak ve sorularınızı yanıtlamak üzere sizinle bir bilgilendirme görüşmesi yapabiliriz. Bu görüşme öncesi sörvey raporunu tamamen okumanızı kesinlikle tavsiye ederiz.
Deneme seyri sırasında, bir sörveyör sadece teknenin motoru ve genel performansı değerlendirmekle kalmaz, aynı zamanda dümen donanımı, motor kontrol donanımları, motor takozları ve egzoz sistemlerini de test etme şansına sahiptir. Bir yelkenli için deneme seyri sırasında, yelkenler ve hareketli arma da test edilir.

Deneme seyrinin diğer önemli yararı da, teknenin nasıl performans gösterdiğini hissetmek için bir fırsat elde etmenizdir. Bu, satın almayı planladığınız teknenin sizin için doğru tekne olduğunu onaylamak için önemli bir fırsattır.

Deneme seyrini açık denizde yapmak çok daha faydalı olacaktır. Dar bir kanalda veya marina içinde kısa süreli mesafeler katetmek genellikle yeterli olmaz. Bu, sörvey hazırlıkları yapılırken planlanması gereken lojistik konulardan biridir.

Mümkün olduğunca açık deniz denemesi yapılmasını öneriyoruz. Bununla birlikte, deniz koşulları sert olduğunda, oluşabilecek riskleri de göz önünde bulundurmak gereklidir.
Müşterilerimiz genellikle “Motorları da inceliyor musunuz?” sorusunu soruyorlar. Bu cevap hem evet hem de hayır. Motorların ve şanzımanların çalışmasını ve durumunu dışarıdan gözlemlenebildiği kadar değerlendirip yorumlayacağız. Bununla birlikte, bazı teknelerde, motorlar daha komplex olabilir veya motorun yaşı, bazı ön belirtiler motor üretici firmasının yetkili servisi tarafindan daha kapsamlı bir inceleme ihtiyacı doğurabilir. Çoğu sörveyör dizel motor sörveyleri yapmaz. Çünkü genelde sörveyörler sertifikalı motor teknisyenleri teknisyen değildir. Tam dizel sörveyleri için bağımsız bir dizel sörveyörünün veya yetkili servisin devreye alınması önemle tavsiye edilir.
Sörvey sıklığı, Sigorta şirketine, teknenizin değerine ve yaşına bağlıdır. Tekenizin güvenliği ve sağlığı açısından Blue Matter olarak her 3 yılda bir sörvey yapılmasını öneriyoruz.
Birçok durumda, Deniz Araştırmaları doğada tahribatsızdır. Sonuç olarak, tekneyi sökmeden veya ekipmanı sökmeden bulunamayan gizli kusurlar ve gizli kusurlar. Vidalanan kilitli kapılar, kapaklar veya paneller, sahibi veya temsilcisi tarafından açılmadığı sürece incelenmeyecektir. Doğru denetime izin vermek için bu panellerin sörveyörün gelmesinden önce açılması sahibinin veya alıcının yararınadır (anket türüne bağlı olarak). Çıkarma, demontaj veya tahribatlı test yapılacaksa, geminin sahibinden yazılı izin önceden alınmalıdır.

Aynı şey, erişimi engelleyen veya görünürlüğü azaltan fazla dişli ve ekipman için de söylenebilir. Kişisel eşyaların veya gereksiz ekipman yığınlarının etrafına, altına, bakmak, denetçinin işini daha da zorlaştırır. Geminin güvenli çalışması için gerekli olmayan veya satışla birlikte iletilmeyecek tüm ürünler (Satın Alma Öncesi ise), anketten önce gemiden çıkarılmalıdır.

Teknelerdeki arma anketleri sadece güverte seviyesinden yapılır. Yüksekte hiçbir girişimde bulunulmayacak. Ankete erişimi kolaylaştırmak için kişisel mülk veya ekipman çıkarılmalıdır.

Buna ek olarak, sörveyör, sadece sörvey sırasında bulunduğu haliyle teknenin durumunu rapor edebilir. Hiçbir koşul veya performans garantisi verilmez.